Ervaring en expertise

Persoonlijke aandacht

Betrouwbaarheid en integriteit

Privacy Policy

Bij Doen Makelaars hechten we veel waarde aan uw privacy. In deze privacyverklaring staat de benodigde informatie om te begrijpen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en hoe deze worden bewaard.

Het privacybeleid is van toepassing op de website bestemakelaardenhaag.nl en de aangeboden diensten via deze website.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

Doen Makelaars is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming. Als verwerkingsverantwoordelijke is Doen Makelaars te bereiken via info@doenmakelaars.nl.

Adres: Dr Lelykade 60 2583 CM Den Haag Nederland KvK-nummer: 56972636

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Op het moment dat u een aanvraag doet, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de aanvraag. Bij de laatste vraag in de aanvraag geeft u aan akkoord te zijn met de privacyverklaring. Vervolgens verwerkt Doen Makelaars de ingevulde gegevens en voorkeuren. Op basis van deze gegevens selecteren wij maximaal vier geschikte makelaars die bij uw aanvraag passen.

Indien er twijfel is over de echtheid en/of authenticiteit van de aanvraag, kan er eerst contact per e-mail of telefonisch worden opgenomen om de aanvraag te valideren.

Op het moment dat de aanvraag correct is, worden de gegevens doorgestuurd naar vier makelaarskantoren. Deze vier makelaars ontvangen de gegevens van uw aanvraag per e-mail. U ontvangt ook een e-mail met de gegevens van de vier geschikte makelaars. Op basis van de door u ingevulde gegevens nemen de vier makelaars vrijblijvend contact op om u te informeren over de mogelijkheden en tarieven. Een aanvraag leidt tot gegevensopslag bij vijf bedrijven, namelijk bij Doen Makelaars en de vier makelaarskantoren die de aanvraag hebben ontvangen.

De vier makelaarskantoren die de aanvraag hebben ontvangen, moeten zich houden aan de volgende privacyregels:

  • De gegevens mogen alleen worden gebruikt om u te informeren over de benodigde diensten; verdere verspreiding van persoonsgegevens aan derden is niet toegestaan.
  • Als u uw aanvraag wilt intrekken, zal Doen Makelaars namens u een verzoek tot verwijdering van uw gegevens indienen bij de vier geselecteerde makelaars op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wat hen verplicht uw gegevens te verwijderen.
Hoe lang worden gegevens bewaard?

De ingevulde gegevens worden door Doen Makelaars bewaard gedurende 36 maanden. Na deze periode van 36 maanden worden uw naam, e-mailadres en telefoonnummer verwijderd. De gegevens betreffende het huis en uw voorkeuren blijven bewaard voor interne statistische analyses met betrekking tot daadwerkelijke verkopen van woningen.

De gegevens worden 36 maanden bewaard om te kunnen vaststellen of aanvragen worden misbruikt en moeten worden uitgesloten. Daarnaast streeft Doen Makelaars ernaar om het proces zo optimaal mogelijk uit te voeren.

Kan ik mijn gegevens inzien, laten corrigeren en/of laten verwijderen?

Ja, als u een aanvraag indient en daarmee uw persoonsgegevens verstrekt, hebt u het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens. Voor het opvragen van de geregistreerde gegevens, het laten corrigeren en/of geheel laten verwijderen van uw persoonsgegevens, kunt u via info@doenmakelaars.nl een verzoek indienen. Doen Makelaars zal uw verzoek zo spoedig mogelijk behandelen en verwerken. Als u verwijdering wenst, zullen wij namens u een verzoek tot verwijdering indienen bij de vier eerder geselecteerde makelaars op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wat hen verplicht uw gegevens te verwijderen. Bij een verzoek tot verwijdering worden alle persoonsgegevens verwijderd, met uitzondering van huisgegevens, die worden gebruikt voor interne analyses. Hierdoor worden uw identiteit en contactgegevens conform het recht op vergetelheid verwijderd.

Kan ik na het indienen van de aanvraag mijn aanvraag alsnog terugtrekken?

Ja, de aanvraag is geheel vrijblijvend, waardoor u om welke reden dan ook te allen tijde kunt afzien van de aanvraag. Indien dit het geval is, kunt u een e-mail sturen naar info@doenmakelaars.nl. De aanvraag wordt dan ongedaan gemaakt. Als de aanvraag al is doorgestuurd naar de vier geselecteerde makelaars, zal Doen Makelaars ook namens u een verzoek sturen naar deze makelaarskantoren om op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uw gegevens te verwijderen en tevens niet te behandelen.

Kan ik een klacht indienen over de verwerking van mijn gegevens?

Ja, indien u het idee heeft dat er een onjuiste verwerking van uw gegevens heeft plaatsgevonden, dan kunt u een klacht indienen via info@doenmakelaars.nl. Doen Makelaars zal in overleg met u de benodigde stappen nemen om de verwerking te corrigeren, stop te zetten of ongedaan te maken. Uw keuze hierin is leidend.

Ben ik verplicht om mijn persoonsgegevens te verstrekken?

Een aanvraag op de website bestemakelaardenhaag.nl, waarbij u persoonsgegevens verstrekt, is volledig vrijwillig. Indien u ervoor kiest uw persoonsgegevens niet te delen, kunt u afzien van een aanvraag via de website.

Doen Makelaars kan alleen aanvragen verwerken waarbij de adres- en contactgegevens correct zijn, omdat de vier geselecteerde makelaars u alleen kunnen informeren en bereiken met de juiste gegevens. Als Doen Makelaars merkt dat de aanvraag onjuistheden bevat, kan ervoor worden gekozen de aanvraag niet te behandelen.

Worden mijn gegevens handmatig of geautomatiseerd verwerkt?

De ingevulde gegevens worden handmatig verwerkt. Doen Makelaars verwerkt deze gegevens om op zoek te gaan naar de juiste makelaar voor iedere aanvraag. Hierbij selecteren wij vier verschillende makelaars. Het selectieproces om de aanvraag om te zetten naar een selectie van vier verschillende makelaars vindt plaats op basis van de locatie, statistisch aantoonbare prestaties van de makelaars en de opgegeven voorkeuren. Zodra het selectieproces is voltooid, stuurt Doen Makelaars de gegevens handmatig door naar de vier geselecteerde makelaarskantoren.

Wie komt in het bezit van mijn gegevens na het indienen van een aanvraag?

De persoonsgegevens die aan Doen Makelaars worden verstrekt, worden enkel verwerkt door Doen Makelaars en maximaal vier makelaarskantoren. De vier makelaarskantoren bieden een dienst aan waar u naar op zoek bent. De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, zoals andere commerciële instanties, instanties buiten de Europese Unie of internationale organisaties.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 29-07-2023.